Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

24 GODZINY MĘKI PAŃSKIEJ wg. Luizy Piccarreta.

Myślałam o napisanych Godzinach Męki, że nie mają odpustów i tym samym, że ten, kto je czyta, nic nie zyskuje, podczas gdy wiele modlitw obdarowanych jest tak wielką ilością odpustów. Gdy tak rozmyślałam, mój zawsze uwielbiony Jezus powiedział mi w Swej łaskawości: „Moja córko, poprzez modlitwy obdarzone odpustami dusza coś zdobywa; w przeciwieństwie do tego, Godziny Męki, które są Moimi własnymi modlitwami i Moim zadośćuczynieniem i całą Miłością, wyszły z głębi Mojego Serca. Czy może zapomniałaś, ile razy przyłączałem się do twojej modlitwy i modliliśmy się wspólnie i jak bicze przemieniałem w łaski, posyłając je na ziemię? Dlatego Moje zadowolenie jest takie i tak wielkie, że raczej zamiast odpustów daję duszy garść Miłości, która zawiera nieprzebrane bogactwo o nieskończonej wartości. I wówczas, gdy czynione jest to z czystej miłości, Moja Miłość znajduje tam wytchnienie, a nie jest to bez znaczenia, jeśli stworzenie przynosi ulgę i stanowi ujście Miłości Stworzyciela.”
Tom 11, 6 wrzesień 1913