Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

VICONA – FOTOGRAFIA POŚWIĘCONA – Ks. Dolindo Ruotolo i homilia Ks. Roberta Skrzypczaka

Dozwalanie, aby wierni zbytnio skupiali się na osobie kapłana, zamiast na Chrystusie i nie pociąganie ich do należnego szacunku wobec Najświętszego Sakramentu ‒ za takie przewiny cierpią w czyśćcu kapłani, nawet ci, których uważamy za prawie świętych…

Ks. Dolindo Ruotolo pojawił się po śmierci u pewnej kobiety, którą znał za życia i powiedział jej, że dostał pozwolenie, aby do niej przyjść i powiedzieć, co się stało z nim po śmierci. Przyznał się, że mimo całego naszego wyobrażenia o jego świętości, nie dostał się od razu do Nieba, tylko także on musiał przejść czyściec. Między innym ks. Dolindo powiedział:

„Wszechmogący Bóg, najsprawiedliwszy i najlepszy, pozwolił aby dusza moja jeszcze przez trzy dni pozostała na ziemi u stóp Tabernakulum. W ten sposób mogłem wynagrodzić za wszystkie uchybienia, jakie miały miejsce z powodu zbytniej koncentracji tłumnie gromadzących się ludzi na mojej osobie w świątyni Boga. Fakt, że pozostawałem przez trzy dni u stóp Tabernakulum, nie oznacza, że byłem ogołocony ze świętości, którą nieskończenie dobry Bóg zechciał mi udzielić. W chwili mojego przejścia na drugi świat, zrozumiałem w Bożym świetle, iż potrzeba abym podjął akt całkowitego wynagrodzenia za wszystkie te dusze, które przez wiele lat nie oddawały należnego szacunku Najświętszemu Sakramentowi z powodu mojej osoby”.

_______

Fot. VICONA (Kościół p.w. Matki Bożej Niepokalanej z Lourdes i św. Józefa w Neapolu, gdzie znajduje się grób o. Dolindo)

ŹRÓDŁO: VICONA- Fotografia Poświęcona
Facebook: https://www.facebook.com/blogvicona
www: https://www.vicona.pl/
Homilia Ks. Roberta Skrzypczaka: https://youtu.be/bEfN7Y14o_M