Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

W DNIACH OD 1 do 8 LISTOPADA MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH

W tych szczególnych dniach poświęconych zmarłym warto zaopatrzyć się w odrobinę miłosierdzia i pomóc tym, którzy sami już sobie pomóc nie mogą, a na naszą pomoc liczą.

W jaki sposób można pomóc duszom najbliższych, przebywających w czyśćcu? Odpowiedzią jest ODPUST ZUPEŁNY!

Warunki wymagane do uzyskania KAŻDEGO DNIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO:

  1. Spowiedź Święta lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
  2. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego (każdego dnia przyjęcie Komunii Świętej).
  3. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego: trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich, czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności – wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego (odpust będzie cząstkowy).
  4. Wypełnienie określonej czynności: pobożne nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada i modlitwa na cmentarzu za zmarłych, choćby tylko w myśli.
  5. Modlitwa w intencjach ogłaszanych przez Ojca Świętego (np. Ojcze nasz… i Zdrowaś Maryjo…)

ODPUST ZUPEŁNY ZA DUSZE CZYŚĆCOWE MOŻNA UZYSKAĆ TYLKO RAZ DZIENNIE.

Przed uzyskaniem odpustu nie zapominajmy o wzbudzeniu chęci jego uzyskania. Można to zrobić np. prostą modlitwą poranną:

„Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą krzyżową uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu, przez ręce Matki Miłosierdzia, wszystkie wartości zadośćuczynne moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię o przyśpieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą Cię chwalić i błogosławić na wieki.”

Ten prosty, poranny Akt Zaofiarowania przyczyni się do tego, że wszystkie odpusty jakie uzyskamy w danym dniu (zupełny i cząstkowe) trafią w odpowiednie miejsce.

Wszystkie informacje i wyjaśnienia dotyczące ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH znajdziecie tutaj: WEJŚCIE