Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

W DNIACH OD 1 do 8 LISTOPADA MOŻNA UZYSKAĆ ODPUST ZUPEŁNY ZA ZMARŁYCH


Warunki wymagane do uzyskania KAŻDEGO DNIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO:

1️⃣ Spowiedź Święta lub bycie w stanie łaski uświęcającej.

2️⃣. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego (każdego dnia przyjęcie Komunii Świętej).

3️⃣. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego: trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich, czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności – wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego (odpust będzie cząstkowy).

4️⃣ Wypełnienie określonej czynności: pobożne nawiedzenie cmentarza od 1 do 8 listopada i modlitwa na cmentarzu za zmarłych, choćby tylko w myśli.

5️⃣ Modlitwa w intencjach ogłaszanych przez Ojca Świętego.

ODPUST ZUPEŁNY ZA DUSZE CZYŚĆCOWE MOŻNA UZYSKAĆ TYLKO RAZ DZIENNIE.

Wszystkie informacje i wyjaśnienia dotyczące dotyczące ODPUSTÓW ZUPEŁNYCH znajdziecie tutaj: WEJŚCIE