Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

RÓŻANIEC TO WIELKA BROŃ DUCHOWA

Różaniec to wielka BROŃ duchowa, którą można wykorzystywać KAŻDEGO DNIA do uzyskiwania ODPUSTÓW za siebie i dusze w czyśćcu cierpiące. Aby dobrze używać tego oręża należy wiedzieć, że poza zwykłymi warunkami, o których można poczytać tutaj:
👉https://odpust.sos.pl/konspekt/ ,
należy również wypełnić określoną czynność, którą jest właśnie RÓŻANIEC.
Wszystko na temat wymagać związanych z odpustem za codzienny RÓŻANIEC znajdziecie tutaj:
👉 https://odpust.sos.pl/rozaniec/