Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

Kyrie, elejson, Chryste, elejson, Kyrie , elejson, Chryste, usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas, Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba, Boże, zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi

Synu Odkupicielu świata, Boże, zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi

Duch Święty, Boże, zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Święta Trójco Jedyny Boże, zlituj się nad duszami w czyśćcu cierpiącymi.

Miłosierne Serce Jezusa – moich przodków, rodziców, braci, siostry i najbliższych krewnych – wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – przyjaciół i wszystkich, którzy na moją miłość i wdzięczność sobie zasłużyli -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – księży dyrektorów, zelatorów, członków Straży Honorowej i wszystkich, ktorzy czcili Twoje Najświętsze Serce -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy muszą najwięcej cierpieć i są najdalej wybawienia -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy najbardziej dla Kościoła się zasłużyli -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – którzy dobrych uczynków nie pełnili i tych, którzy z niedbalstwa do Sakramentów świętych nie przystępowali -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – nałogowych grzeszników, którzy tylko szczególnej łasce zawdzieczają zbawienie -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – rodziców, którzy swoim dzieciom życie odebrali -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich małżonków, którzy nie dochowali sobie wierności -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – kapłanów i przełożonych, którzy nie troszczyli się o zbawienie dusz swoich podwładnych -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich kapłanów i zakonników, którzy zeszli ze swej drogi powołania -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – lekkomyślnych i ludzi bogatych, którzy nie troszczyli się o zbawienie swojej duszy -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – papieży, królów i rządzących -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – nauczycieli, katechetów, duszpasterzy, kapłanów, misjonarzy, apostołów świeckich i obrońców wiary -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – poległych na polu chwały, pogrążonych w morskich falach i wszystkich których nagła i niespodziewana śmierć zabrała z tego świata -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich, którzy bez Sakramentów świętych przeszli do wiecznosci -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – wszystkich wiernych zmarłych -wybaw z mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – tych, którzy dziś lub jutro umrzeć mają – zachowaj od mąk czyśćcowych

Miłosierne Serce Jezusa – moją własną biedną duszę, skoro stanie przed sądem Twoim – zachowaj od mąk czyśćcowych

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami zmarłych
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad duszami zmarłych
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz je pokojem wiecznym

K. Wieczny odpoczynek racz duszom wiernych zmarłych dać Panie,
W. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.

Módlmy się.

Boże, Ty pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz przebaczenia, prosimy Cię pzrze Serce Syna Twego i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy oraz wszystkich Świętych dopuść wszystkich wiernych zmarłych, do udziału w wiecznej szczęśliwości. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.