Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

RĘKOPIS Z CZYŚĆCA s. Maria od Krzyża

„Osoby będące w niebie, za które modlicie się na ziemi, mogą dysponować tymi modlitwami na rzecz dusz przez siebie wybranych. Wasza pamięć dla dusz z tamtego świata jest bardzo słodka – gdy widzą, że krewni lub przyjaciele nie zapominają o nich na ziemi, chociaż już więcej modlitw nie potrzebują. W zamian za to nie pozostają niewdzięczni.”

„Sądy dobrego Boga różnią się bardzo od sądów ludzkich. Ma on wzgląd na temperament, charakter, na to, czy coś zostało zrobione przez lekkomyślność, czy z całą złośliwością. Jezus zna serca do głębi, więc nie jest Mu trudno dostrzec, co w nich się dzieje. Jezus jest bardzo dobry, lecz również ogromnie sprawiedliwy!”

Imprimatur:
Joseph Palica
Archiep. Philippens.,
Vic. Gen. Roma

Wydawca: Wydawnictwo Michalineum
www.michalineum.pl

Moim zdaniem lepiej korzystać z książki bo można w niej zaznaczać ciekawe fragmenty i wracać do nich bez zbędnego szukania. Jeżeli ktoś jednak woli posłuchać to też można: