Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

PROPOZYCJA NA CAŁY ROK

Czas Oktawy Uroczystości Wszystkich Świętych jest już za nami. Czy ODPUSTY ZUPEŁNE, które są tak wielkim aktem miłosierdzia wobec dusz, które same nic już zrobić dla siebie nie mogą mogłyby trwać przez cały rok❓

Oczywiście, że tak. Wystarczy tylko chcieć 😁

✅ PROPOZYCJA NA CAŁY ROK

1️⃣. Spowiedź Święta lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
2️⃣. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego (Każdego dnia przyjęcie Komunii Świętej).
3️⃣. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego:
trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich, czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu. Brak takiej wolności – wyklucza możliwość uzyskania odpustu zupełnego (odpust będzie cząstkowy).
4️⃣. Wypełnienie określonej czynności np.:
🔹 Półgodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu.
🔹 Odmówienie jednej części Różańca świętego, wspólnie z kimś w dowolnym miejscu lub samemu, ale wówczas tylko w kościele lub kaplicy.
🔹 Pobożne odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Najświętszym Sakramentem publicznie wystawionym lub przechowywanym w tabernakulum.
5️⃣. Modlitwa w intencjach ogłaszanych przez Ojca Świętego.

✅Omówienie warunków i wszystkie informacje na temat odpustów znajdziecie zawsze tutaj: https://odpust.sos.pl/