Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

ODPUST w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

✝️ 20 Listopada w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata (niedziela) można uzyskać ODPUST ZUPEŁNY za siebie lub DUSZE W CZYŚĆCU CIERPIĄCE.

✅ PAMIĘTACIE WARUNKI?:
1️⃣. Spowiedź Święta lub bycie w stanie łaski uświęcającej.
2️⃣. Godne przyjęcie Ciała Pańskiego (fizyczne przyjęcie Komunii Świętej).
3️⃣. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawet lekkiego: trzeba wykluczyć na przyszłość dobrowolne i świadome powtarzanie grzechów ciężkich i lekkich, czyli nie wolno u siebie tolerować złych przyzwyczajeń lub dobrowolnie trwać w jakimkolwiek nałogu.
4️⃣. Wypełnienie określonej czynności np.:
🔹 Publiczne odmówienie aktu poświęcenia rodzaju ludzkiego Chrystusowi Królowi w uroczystość Chrystusa Króla.
5️⃣. Modlitwa w intencjach ogłaszanych przez Ojca Świętego.

Informacje dotyczące ODPUSTÓW:
🌐 https://odpust.sos.pl/konspekt/