Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny

Aby uzyskać ODPUST ZUPEŁNY za dusze w czyśćcu cierpiące w Uroczystość Wszystkich ŚwiętychDzień Zaduszny poza zwykłymi warunkami jakimi są:
I. GODNE PRZYJĘCIE CIAŁA PAŃSKIEGO
II. WOLNOŚĆ OD PRZYWIĄZANIA DO JAKIEGOKOLWIEK GRZECHU, NAWET LEKKIEGO
III. MODLITWA W INTENCJACH OJCA ŚWIĘTEGO
określoną czynnością, którą należy wypełnić jest: nawiedzenie kościoła i odmówienie w nim „Ojcze nasz” i „Wierzę”.

Przed uzyskaniem odpustu nie zapominajmy o wzbudzeniu chęci jego uzyskania. Można to zrobić np. prostą modlitwą poranną:
Panie Jezu, Odkupicielu świata, w zjednoczeniu z Twoją Ofiarą krzyżową uobecnianą w każdej Eucharystii, ofiaruję Ojcu Przedwiecznemu, przez ręce Matki Miłosierdzia, wszystkie wartości zadośćuczynne moich modlitw i uczynków, radości, trudów i cierpień w intencji zmarłych cierpiących w czyśćcu, prosząc Cię o przyśpieszenie ich wejścia do chwały nieba, gdzie będą Cię chwalić i błogosławić na wieki.
Ten prosty, poranny Akt Zaofiarowania przyczyni się do tego, że wszystkie odpusty jakie uzyskamy w danym dniu (zupełny i cząstkowe) trafią w odpowiednie miejsce.

Wszystko na temat odpustów znajdziecie na stronie: https://odpust.sos.pl/