ZWYCIĘSTWO PANUJĄCE NAD ŚWIATEM

ZWYCIĘSTWO PANUJĄCE NAD ŚWIATEM DO KAPŁANÓW, UMIŁOWANYCH SYNÓW MATKI BOŻEJKs. Stefano Gobbi 472. Zwycięstwo panujące nad światem Nie lękajcie się, synowie najmilsi. Popatrzcie na Jezusa, który mocą Swej Boskości powstaje z martwych i wychodzi zwycięski z grobu w Swym chwalebnym Ciele, jaśniejącym bardziej niż słońce. Chrystus zmartwychwstały i żyjący wśród was jest – w tych ostatnich czasach – przyczyną waszej radości, waszej ufności i waszej nadziei. Szatan doznaje porażki …

ZWYCIĘSTWO PANUJĄCE NAD ŚWIATEM Więcej »