Dusze.sos.pl

Dusze.sos.pl

Kościół zachęca wiernych, by ofiarowali wszystkie odpusty przez całe życie za zmarłych, ponieważ taka częsta praktyka wytwarza w człowieku tę właśnie odpowiednią dyspozycję, dzięki której uzyska na pewno odpust zupełny dla siebie w godzinie śmierci.

CO O ZMARŁYCH MÓWIĄ ŚWIĘCI – św. Franciszek Salezy

Nawiązując do słów Jezusa z Ewangelii wg św. Mateusza (Mt25,35-40), św. Franciszek Salezy pisze:
„Zbytnio zapominamy o naszych drogich zmarłych. Chętnie pełnimy dzieła miłosierdzia, ale podejmując ten wysiłek, nie myślimy o ulżeniu cierpiącym duszom. Czyż nie na tym polega odwiedzanie więźniów? Uwalnianie ich? Łagodzenie ciężaru ich łańcuchów? Czyż wprowadzanie tych dzieci Bożych do domu ich Ojca niebieskiego nie jest praktykowaniem gościnności? Dajesz ubranie temu, kto ich nie ma, i w ten sposób wyświadczasz dobro. Uczynisz jeszcze lepiej, przyoblekając te cierpiące członki ciała Chrystusa w blask nieśmiertelności.”

Wszystkie kwestie związane z odpustami można znaleźć tutaj: https://odpust.sos.pl/